Trénink pro tento týden o Mariana Pitela a Tomáše Majera

Tréning je zameraný na všestranný a funkčný rozvoj celého tela za využitia cvičení vo dvojici respektíve partnera ako prvok náčinia pri cvičení


Drepy s odhodom medicinbalu - 4x12, 30 sek. interval odpočinku
Príťah v sideplanku s expandrom – 4x8 (každá strana 2x) , 30 sek. interval odpočinku
Bočné odhody medicinbalu – 4x8 (každá strana 2x) , 30 sek. interval odpočinku
Príťahy na TRX/výdrž v drepe – 6x10 (3x každý) – vymeniť pozíciu vo dvojici po každej sérii
Kliky/výdrž v planku - 6x10 (3x každý) – vymeniť pozíciu vo dvojici po každej sérii
Tlačenie prowleru – 6x15m (3x každý) – vymeniť pozíciu vo dvojici po každej sérii

Kategorie Tagy