Jaký je váš opravdový věk? - jak funguje metabolický věk a co vám říká

Bazální metabolismus je množství energie vyjádřené v kaloriích, které člověk potřebuje, aby tělo fungovalo v klidovém stavu.

Lidské tělo vyžaduje značné množství energie (tj. kalorií) jen proto, aby pravidelně
fungovalo. Vaše tělo musí každý den dýchat, mrkat, cirkulovat krev, regulovat tělesnou teplotu, vytvářet nové buňky, podporovat mozek a nervovou aktivitu a napínat
a smršťovat svalstvo. Množství energie (ve formě kalorií), které tělo potřebuje, aby
fungovalo v klidovém stavu během 24 hodin, je známo jako bazální metabolismus neboli BMR. Tento počet kalorií odráží, kolik množství energie vaše tělo potřebuje pro podporu životně důležitých funkcí, hypoteticky, pokud byste zůstali celý den v posteli
a odpočívali. Ve skutečnosti bazální metabolismus představuje přibližně 60 až 75% vaší celkové vydané energie.
Je to ovlivněno mnoha faktory mezi něž patří například váha, výška, věk či pohlaví. Těžší a vyšší jedinci mají vyšší bazální metabolismus, protože čím více hmoty máte, tím více paliva je potřeba k udržení větších orgánů. Hubnete-li, váš bazální metabolismus klesá a vy budete tedy potřebovat méně kalorií za den. Naproti tomu, rostou-li vaše svaly, které se stávají těžšími a objemnějšími, váš bazální metabolismus se zvýší. Váš bazální metabolismus dále klesá s rostoucím věkem, jelikož svalová hmota po dosažení věku 30ti let poklesne o pět až deset procent každé desetiletí. Vzhledem k tomu, složení těla (poměr svalové hmoty, kostí a tuku) se liší mezi muži a ženami. Výzkum ukazuje, že ženy mají o 5 až 10 procent nižší bazální metabolismus než muži.

Co je metabolický věk a jak se liší od chronologického?

Metabolický věk je nový termín využívaný ve světě zdraví a fitness průmyslu, který popisuje celkovou kondici a aktivitu metabolismu.
Chronologický věk je váš věk daný kalendářními roky. Metabolický věk je číslo, které vychází z porovnání bazálního metabolismu s průměrným bazálním metabolismem
ostatních osob vašeho chronologického věku.
Metabolický věk váš může poskytnout nějaké informace o celkové úrovni zdraví
a wellness.
Je-li metabolický věk vyšší než váš aktuální věk, jedná se o ukazatel toho, že
potřebujete zlepšit váš bazální metabolismus.
Jak bylo vysvěteno výše, všechny komponenty v našem těle vyžadují určité úrovně
energie, aby byly zachovány. Tělesný tuk vyžaduje mnohem menší množství energie než svalová hmota, protože svalová hmota je metabolicky aktivnější a vyžaduje tedy větší energetický výdej. Porovnáme-li dva jedince stejné váhy, u nichž se liší procento svalové hmoty a tuku, osoba, která má více svalové hmoty bude mít vyšší bazální
metabolismus, a proto nižší metabolický věk ve srovnání s osobami stejného
chronologického věku.
Suma sumarum: Zvýšením svého výkonu získáte více svalové tkáně, což zlepší váš metabolický věk. Ovládejte také svůj příjem kalorií a udržujte správnou kombinaci makroživin pro výživu vašeho organismu.

Kategorie Tagy